SCRIPTIESUCCES.NL

coaching, onderwijs, onderzoek

COACHING

Begeleiding van bachelor- en masterscripties voor HBO en WO instellingen. Portfoliobegeleiding.

ONDERWIJS

Onderwijsdiensten op het terrein van wiskunde, statistiek, onderzoeksmethoden, data science, economie, financiën en financiële rekenkunde.

ONDERZOEK

Kwalitatief en kwantitatief sociaalwetenschappelijk en bedrijfseconomisch onderzoek.

CONTACT

janvandebeek@scriptiesucces.nl

06 400 11 375