Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De voorwaarden zoals gesteld zijn in deze disclaimer zijn van toepassing op de website. Door toegang te zoeken tot de website accepteert de gebruiker deze voorwaarden.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of onvolkomenheden in de content.

De eigenaar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor content op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de content van de website zijn eigendom van de eigenaar.

De eigenaar behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker de content van de website te wijzigen.