criptie uccesnl

 info@scriptiesucces.nl 0640011375

Werkwijze

Introductie

De begeleiding van ScriptieSucces bestaat uit drie hoofdcomponenten:

  1. Structureren van je scriptie

  2. Onderzoeksmethoden en statistiek

  3. Procesbewaking, motivatie en coaching

In het kennismakingsgesprek bepaal je samen met de coach welke mix van deze drie onderdelen voor jou het beste is. Sommige studenten hebben vooral hulp nodig bij het aanbrengen van structuur, terwijl anderen vastlopen met de statistiek of een Ďstok achter de deurí nodig hebben.

2. Onderzoeksmethoden en Statistiek

Heb je een onderwerp afgebakend, dan weet je wat je wilt onderzoeken. De volgende stap is om te bepalen hoe je het wilt en kunt onderzoeken. Het is daarom belangrijk je in het beginstadium te bezinnen op de onderzoeksmethoden die je wilt gebruiken. Zo voorkom je tegenvallers en onnodig werk. De onderzoeksmethoden die je gebruikt dicteren voor een fors deel de structuur van de scriptie.

In wezen kan al het wetenschappelijke onderzoek langs twee assen worden ingedeeld: (1) kwalitatief versus kwantitatief onderzoek en (2) beschrijvend onderzoek versus onderzoek dat probeert verbanden te leggen. Elke aanpak heeft zo zijn eigen sterke en zwakke punten. De coach kan je helpen om je te oriŽnteren en positioneren en om keuzes te maken die passen bij je vraagstelling en de discipline waarin je afstudeert. Soms is een combinatie van verschillende methoden het best, bijvoorbeeld een explorerende kwalitatieve fase met een beperkt aantal diepte-interviews, gevolgd door een kwantitatieve fase waarin je met een questionnaire verbanden tussen variabelen probeert te leggen.

Welke methoden en technieken je ook kiest, je moet altijd verantwoorden of je keuzen en gebruik van die methoden leiden tot valide en betrouwbare wetenschappelijke uitspraken. Dat doe je bijvoorbeeld in een methodologisch hoofdstuk of paragraaf. Die verantwoording bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van je onderzoek. Het gaat dan om vragen als: meet ik met mijn operationalisering van deze variabele ook echt wat ik wil meten? Of: hoe kan ik uitsluiten dat een (schijn)verband tussen variabele A en B niet wordt veroorzaakt door een derde variabele C die ik niet in mijn analyse heb opgenomen? De coach kan je helpen om dit soort zaken vakkundig te analyseren en je overwegingen kort en bondig te rapporteren in je scriptie. Een bijzonder aspect is het gebruik van statistische technieken. Omdat dit voor veel studenten een heikel punt is, hebben we een aparte pagina gewijd aan statistiek.

minder

criptie uccesnl

©2011-2016 ScriptieSucces.nl

06 400 11 375