criptie uccesnl

 info@scriptiesucces.nl 0640011375

Werkwijze

Introductie

De begeleiding van ScriptieSucces bestaat uit drie hoofdcomponenten:

  1. Structureren van je scriptie

  2. Onderzoeksmethoden en statistiek

  3. Procesbewaking, motivatie en coaching

In het kennismakingsgesprek bepaal je samen met de coach welke mix van deze drie onderdelen voor jou het beste is. Sommige studenten hebben vooral hulp nodig bij het aanbrengen van structuur, terwijl anderen vastlopen met de statistiek of een ‘stok achter de deur’ nodig hebben.

3. Procesbewaking, motivatie en coaching

Als je een goede structuur hebt en je weet hoe je je onderwerp wilt onderzoeken kun je aan de slag. Toch is het niet altijd eenvoudig om in een gestaag tempo door te werken en 'productie te draaien'. Hier komt het onderdeel procesbewaking om de hoek kijken. Dit onderdeel begint met het maken van een goede projectplanning en een plan van aanpak om je aan die planning te houden.

Je projectplanning baseer je op de structuur van je scriptie (zie punt 1). Op basis van je voorlopige hoofdstukindeling stel je een aantal grote mijlpalen vast. Ook de tijdsvakken daartussen probeer je zo goed mogelijk in te plannen; een gedetailleerde planning is niet gauw overdreven. Vervolgens is het zaak je aan die planning te houden. In essentie komt dat neer op twee dingen: zorgen voor omstandigheden die de gang er in houden en het wegnemen van oorzaken die de voortgang vertragen.

Bij het zorgen voor de juiste omstandigheden geldt: een goed begin is het halve werk. Kernpunt is motivatie. Heb je een onderwerp dat je aanspreekt, een goede structuur voor je scriptie en voldoende vertrouwen dat je alle methodologische en technische hobbels zult overwinnen, dan kun je gemotiveerd aan de slag. Vervolgens komt het neer op strak, maar realistisch plannen, want niets is zo motiverend als steeds een mijlpaal af kunnen vinken. Bij al die stappen kan ScriptieSucces je helpen.

Ook het wegnemen van oorzaken die de voortgang vertragen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Een eerste stap is het in kaart brengen van 'stille tijd-slurpers'. Dat kunnen hele banale dingen zijn als e-mail checken of sociale media. Achterliggende oorzaak is vaak uitstelgedrag. De remedie tegen uitstelgedrag is om steeds precies te weten wat je moet doen en de coach kan je daarbij helpen. Ook een typisch probleem als writers block is met een aantal eenvoudig te leren technieken doeltreffend aan te pakken.

minder

criptie uccesnl

©2011-2016 ScriptieSucces.nl

06 400 11 375