criptie uccesnl

 info@scriptiesucces.nl 0640011375

Statistiek

Struikelblok Statistiek?

Heb je data verzameld, maar geen idee hoe je ze kunt analyseren? Zie je er als een berg tegenop om met SPSS aan de slag te gaan? Heb je een leuke onderzoeksvraag, maar geen idee welke statistische methoden je wilt gaan gebruiken?  Geen nood! Met hulp van ScriptieSucces sla je je snel en makkelijk door dergelijke technische problemen heen. Veel studenten met een kwantitatieve onderzoekopzet ervaren statistiek als een struikelblok, maar dat hoeft het niet te zijn. Integendeel, als je de juiste technieken op de juiste manier toepast, kan het een leuke ervaring zijn om daadwerkelijk verbanden tussen variabelen aan te tonen.

Statistiek Software

Bij het toepassen van statistische technieken hoort het gebruik van softwareprogramma's zoals SPSS, Stata of Statistica. Welk programma je nodig hebt, hangt soms af van je opleiding, dus informeer daar even naar. ScriptieSucces beperkt zich tot het gebruik van het programma SPSS. Dit programma heeft enorm veel mogelijkheden waardoor je gemakkelijk het overzicht kwijt kan raken. ScriptieSucces maakt je snel en gericht wegwijs in die onderdelen die nodig zijn om je onderzoeksvraag te beantwoorden en laat zien hoe je de output moet interpreteren en rapporteren in je scriptie. Wil je bredere uitleg of statistiekbijles, dan kan dat ook.

Sluitstuk Statistiek?

Het is raadzaam om je al bij het maken van je onderzoeksopzet bezig te houden met statistiek. Zo voorkom je tegenvallers en vertraging. Het is bijvoorbeeld erg vervelend als met veel moeite data hebt verzameld en er dan pas achter komt dat je die niet goed kunt analyseren met de statistische methode die je wil gebruiken. Bij kwantitatief onderzoek draait het in essentie om verbanden tussen concepten. Het gaat dan om vragen als: welke variabelen spelen een rol en hoe operationaliseer ik die variabelen? Door je vanaf het begin met dergelijke vragen bezig te houden breng je structuur aan in je scriptie en vergroot je je grip op de zaak. ScriptieSucces kan je snel door dit proces heen loodsen.

Tijdens mijn studie politicologie aan de UvA had ik het genoegen om Jan als docent te hebben voor het vak "Onderzoeksmethoden". Dit is een vak met een zware wiskundige component waar veel politicologie studenten als een berg tegen op zien. Door de duidelijke en geduldige manier waarop Jan het lesmateriaal kon uitleggen was dit wiskundige vak toch goed te doorgronden en beleefde ik er zelfs plezier aan. Het resultaat was dat ik het vak in een keer met een goede score kon afsluiten.

Yokasta, Amsterdam

criptie uccesnl

2011-2016 ScriptieSucces.nl

06 400 11 375