criptie uccesnl

 info@scriptiesucces.nl 0640011375

Werkwijze

Introductie

De begeleiding van ScriptieSucces bestaat uit drie hoofdcomponenten:

  1. Structureren van je scriptie

  2. Onderzoeksmethoden en statistiek

  3. Procesbewaking, motivatie en coaching

In het kennismakingsgesprek bepaal je samen met de coach welke mix van deze drie onderdelen voor jou het beste is. Sommige studenten hebben vooral hulp nodig bij het aanbrengen van structuur, terwijl anderen vastlopen met de statistiek of een ‘stok achter de deur’ nodig hebben.

1. Structureren van de scriptie

Het is heel belangrijk om in een vroeg stadium een goede structuur te bedenken voor je scriptie. Als de structuur goed is, weet je steeds precies wat je moet doen en kun je tempo maken. Een groot deel van het werk komt dan neer op het ‘invullen’ van de verschillende onderdelen. Structureren vindt plaats op twee niveaus, gericht op de functionele structuur en op de tekststructuur van je scriptie.

De eerste stap in het aanbrengen van functionele structuur is het afbakenen van het onderwerp. Het onderwerp mag niet te beperkt zijn - wat overigens weinig voorkomt - en zeker niet te groot omdat je dan tijd tekort komt. Verder moet er een behapbare hoeveelheid goede en toegankelijke literatuur over het onderwerp te vinden zijn. De coach kan je helpen met het snel en efficiënt exploreren, analyseren en archiveren van de literatuur. Hiermee liggen de buitengrenzen van je scriptie vast.

De volgende stap is het vinden van een goede onderzoeksvraag. Een onderzoeksvraag is goed als hij beantwoordbaar is binnen de tijd die je hebt en als hij aansluit bij wat er in de literatuur al bekend is op empirisch en/of theoretisch gebied. Om de onderzoeksvraag hanteerbaar te maken, is het handig om hem op te delen in een aantal deelvragen. Deze deelvragen moeten zo gekozen worden dat ze een logische hoofdstructuur aanbrengen in de scriptie.

Vervolgens moet je bepalen hoe je de onderzoeksvraag en de deelvragen het best kunt beantwoorden. Daarmee komen we op het terrein van de onderzoeksmethoden (zie punt 2). ScriptieSucces.nl helpt je om systematisch en snel door deze stappen heen te gaan en te komen tot een goed gestructureerd onderzoeksontwerp. Tenslotte vertalen we dat ontwerp in een voorlopige indeling in hoofdstukken en paragraven die helpen bij planning en procesbewaking (zie punt 3).

 

minder

criptie uccesnl

©2011-2016 ScriptieSucces.nl

06 400 11 375