criptie uccesnl

 info@scriptiesucces.nl 0640011375

Werkwijze

Introductie

De begeleiding van ScriptieSucces bestaat uit drie hoofdcomponenten:

  1. Structureren van je scriptie

  2. Onderzoeksmethoden en statistiek

  3. Procesbewaking, motivatie en coaching

In het kennismakingsgesprek bepaal je samen met de coach welke mix van deze drie onderdelen voor jou het beste is. Sommige studenten hebben vooral hulp nodig bij het aanbrengen van structuur, terwijl anderen vastlopen met de statistiek of een ‘stok achter de deur’ nodig hebben.

1. Structureren van de scriptie

Het is heel belangrijk om in een vroeg stadium een goede structuur te bedenken voor je scriptie. Als de structuur goed is, weet je steeds precies wat je moet doen en kun je tempo maken. Een groot deel van het werk komt dan neer op het ‘invullen’ van de verschillende onderdelen. Structureren vindt plaats op twee niveaus, gericht op de functionele structuur en op de tekststructuur van je scriptie.

meer

2. Onderzoeksmethoden en Statistiek

Heb je een onderwerp afgebakend, dan weet je wat je wilt onderzoeken. De volgende stap is om te bepalen hoe je het wilt en kunt onderzoeken. Het is daarom belangrijk je in het beginstadium te bezinnen op de onderzoeksmethoden die je wilt gebruiken. Zo voorkom je tegenvallers en onnodig werk. De onderzoeksmethoden die je gebruikt dicteren voor een fors deel de structuur van de scriptie.

meer

3. Procesbewaking, motivatie en coaching

Als je een goede structuur hebt en je weet hoe je je onderwerp wilt onderzoeken kun je aan de slag. Toch is het niet altijd eenvoudig om in een gestaag tempo door te werken en 'productie te draaien'. Hier komt het onderdeel procesbewaking om de hoek kijken. Dit onderdeel begint met het maken van een goede projectplanning en een plan van aanpak om je aan die planning te houden.

meer

criptie uccesnl

©2011-2016 ScriptieSucces.nl

06 400 11 375